Seminarium „Standardy produkcji ekologicznej i nadwyżka bezpośrednia wybranych produktów rolniczych w 2005 roku”

W dniu 07.07.2006 r. w siedzibie IERiGŻ- PIB odbyło się seminarium dotyczące standardów produkcji ekologicznej i nadwyżki bezpośredniej wybranych produktów rolniczych w 2005 roku. Prezentacje wygłosili: dr A. Skarżyńska,
G. Nachtman oraz M. Żekało. Na seminarium zaprezentowano pierwsze wstępne wyniki badań dotyczące wartości produkcji, kosztów jednostkowych i poniesionych nakładów w procesie wytwarzania produktów ekologicznych. Przedstawiono również poziomy nadwyżek bezpośrednich dla badanych działalności. Jednocześnie zapoznano uczestników z kryteriami przestawiania gospodarstw konwencjonalnych na ekologiczne metody produkcji oraz przedstawiono warunki w jakich produkcja ekologiczna się odbywa. Podkreślono też rangę metod ekologicznych w realizacji programu ochrony środowiska i produkcji żywności o szczególnych walorach zdrowotnych.