Seminarium specjalistów ds. spraw Polskiego FADN, Zawada Pilicka

W dniach 20-21.11.2008 r. odbyło się szkolenie specjalistów ds. Polskiego FADN. Seminarium zorganizował Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego (ŚODR) w Częstochowie. Spotkanie dotyczyło organizacji badań za rok 2008 w województwie śląskim na tle Polski, oraz planu doboru gospodarstw rolnych na rok 2009. W spotkaniu udział wzięła dyr. ŚODR – Ewa Nowak oraz przedstawiciele Polskiego FADN: Lech Goraj, Krzysztof Sikora i Witold Sierański.