Seminarium organizacyjne Polskiego FADN, Warszawa

W dniu 27.02.2006 r. odbyło się w Warszawie seminarium organizacyjne Polskiego FADN. Spotkanie dotyczyło umów zawieranych na zbieranie danych Polskiego FADN pomiędzy Ośrodkami Doradztwa Rolniczego a IERiGŻ-PIB. W spotkaniu udział wzięli Dyrektorzy i Główni Księgowi ODR oraz przedstawiciele IERiGŻ-PIB: Dyrektor – Alina Sikorska, Główna Księgowa – Hanna Kulawik, Lech Goraj, Dariusz Osuch, Katarzyna Grabowska.