Seminarium międzynarodowe na temat funkcjonowania rolnictwa w Portugalii, Warszawa

W dniu 15.12.2008 r. w siedzibie IERiGŻ-PIB w Warszawie odbyło się międzynarodowe seminarium z udziałem zaproszonych gości z Portugalii i pracowników IERiGŻ-PIB. Pani  Maria do Socorro Soares Rosario – przedstawicielka Ministerstwa Rolnictwa w Portugalii oraz  Antonio Pires – praktykujący rolnik, zaprezentowali referaty na temat „Rolnictwo portugalskie w świetle danych FADN ze szczególnym uwzględnieniem Wspólnej Polityki Rolnej” i „Działalność rolnicza w Portugalii z punktu widzenia rolnika”.