Seminarium metodyczne dotyczące uwarunkowań i skutków opodatkowania dochodów w rolnictwie

W dniu 01.02.2013 r. w siedzibie IERiGŻ-PIB odbyło się seminarium połączone z dyskusją na temat „Uwarunkowania i skutki opodatkowania dochodów w rolnictwie.” Powyższy temat został zaprezentowany przez Kierownika Zakładu Rachunkowości Rolnej IERiGŻ-PIB – dr inż. L. Goraja.