Seminarium metodyczne dotyczące rynku drobiarskiego w Polsce oraz zasadności dopłat ONW

W dniu 03.12.2013 r. w siedzibie IERIGŻ-PIB odbyło się seminarium metodyczne połączone z dyskusją, którego prelegentami było dwoje pracowników Zakładu Rachunkowości Rolnej.

 

Michał Rola przedstawił dwa aspekty produkcji drobiarskiej. Pierwszy to dobrze rozwijająca się produkcja drobiu w Polsce, która jest liderem w produkcji drobiarskiej w Europie. Drugi aspekt to wysokie koszty produkcji i poniesione ogromne nakłady finansowe na dostosowanie się do wymogów unijnych w zakresie dobrostanu i bezpieczeństwa produkcji drobiarskiej. Zaznaczono, że import produktów drobiarskich z krajów trzecich nie spełniających unijnych wymagań produkcyjnych stanowi duże zagrożenie dla naszych producentów i zaburza zasadę równej konkurencyjności na rynku. Polscy i unijni producenci nie są w stanie konkurować z tańszymi produktami drobiarskimi z krajów trzecich, z uwagi na niższy poziom kosztów ich wytworzenia.

 

Drugie wystąpienie, zaprezentowane przez Grażynę Nachtman, dotyczyło zasadności dopłat ONW. Z przeprowadzonej analizy produkcyjno-ekonomicznej gospodarstw typu polowego i mlecznego, położonych na obszarach nizinnych ONW I i ONW II wynika, że na ogół były one konkurencyjne pod względem dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego w porównaniu do gospodarstw podobnych spoza obszarów ONW. Co istotne, dopłaty ONW nie były warunkiem tej konkurencyjności, a przyczyniały się do większych korzyści ekonomicznych tych gospodarstw z racji pobierania dopłat rolnośrodowiskowych.