Seminarium metodyczne dotyczące modelu obliczania jednostkowych kosztów produkcji na podstawie danych Polskiego FADN

W dniu 01.06.2012 r. w siedzibie IERiGŻ-PIB odbyło się seminarium połączone z dyskusją na temat „Modelu obliczania jednostkowych kosztów produkcji na podstawie danych Polskiego FADN.” Powyższy temat został zaprezentowany przez Kierownika Zakładu Rachunkowości Rolnej IERiGŻ-PIB –
dr inż. L. Goraja i dr inż. S. Mańko.