Seminarium dotyczące Polskiego FADN, Zawada Pilicka

W dnich 19-20.11.2009 r. Świętokrzyski ODR zorganizował w Zawadzie Pilickiej seminarium nt. Polskiego FADN. W seminarium udział wzięli współpracujący w systemie doradcy ze ŚODR, zastępcy dyrektora ŚODR oraz z Instytutu: Izabela Ziętek i Witold Sierański oraz Krzysztof Sikora. Izabela Ziętek przedstawiła prezentację „Wspólnotowa typologia gospodarstw rolnych po zasadniczych zmianach”, Krzysztof Sikora „Najczęściej spotykane błędy w książkach FADN”, a Witold Sierański „Ocena pięciu lat współpracy z Biurem 132 w Częstochowie”.