Konferencja „Rachunkowość rolna w województwie warmińsko-mazurskim na tle Polski na podstawie zebranych danych rachunkowych”, Kraplewo

W dniach 7-8.11.2008 r. odbyła się w Kraplewie konferencja „Rachunkowość rolna w województwie warmińsko-mazurskim na tle Polski na podstawie zebranych danych rachunkowych”. Organizatorem był Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego (W-MODR) w Olsztynie. Na konferencji zaprezentowano wyniki gospodarstw rolnych za rok 2007 w województwie warmińsko-mazurskim. Podsumowano rok 2008 oraz omówiono prace rachmistrzów dotyczące prowadzenia książek Polskiego FADN. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele W-MODR w Olsztynie – dyr. Zygmunt Kiersz, koordynatorzy FADN: Małgorzata Gąska, Renata Gazda, Anna Jaroszewicz, a ze strony Instytutu: Lech Goraj i Witold Sierański.