Konferencja poświęcona 5. rocznicy funkcjonowania Polskiego FADN, Olsztyn

W dniach 15-16.10.2009 r. Warmińsko-Mazurski ODR w Olsztynie zorganizował konferencję poświęconą piątej rocznicy funkcjonowania Polskiego FADN. W konferencji udział wzięli uczestniczący w systemie doradcy PODR, dyrekcja PODR oraz z Instytutu Lech Goraj, Witold Sierański oraz Jarosław Sidor. Lech Goraj przedstawił dwie prezentacje: „Przydatność danych rachunkowych w podejmowaniu decyzji w gospodarstwie rolnym” oraz „Znaczenie dopłat bezpośrednich w państwach członkowskich UE wg danych FADN”, a Witold Sierański przedstawił ocenę pracy doradców ds. Polskiego FADN i współpracy z BR 990 w Olsztynie oraz omówił nową typologię gospodarstw, Plan Wyboru i Plan Doboru gospodarstw na rok 2010. Natomiast Jarosław Sidor omówił najczęściej spotykane błędy w książkach rachunkowych.