8. krajowe warsztaty organizacyjno-szkoleniowe Polskiego FADN, Mikołajki

W dniach 4–8.10.2010 r. w Hotelu Gołębiewski w Mikołajkach odbyły się warsztaty organizacyjno-szkoleniowe Polskiego FADN, w których uczestniczyli koordynatorzy Polskiego FADN, ich zastępcy i pomocnicy koordynatorów z ośrodków doradztwa rolniczego (łącznie 65 osób), audytorzy, pracownicy Zakładu Rachunkowości Rolnej oraz zaproszeni goście.
W części warsztatowej, pracownicy ZRR przedstawili szereg prezentacji dotyczących zbierania i jakości danych, aktualności Polskiego FADN oraz analizy skutków zmian we Wspólnotowej Typologii Gospodarstw Rolnych. Dokonano doboru ilości gospodarstw dla każdego z 16 biur rachunkowych według regionów FADN. Audytorzy ocenili pracę doradców w 2010 r., a koordynatorzy z biur rachunkowych wypowiadali się na tematy przekazane przez Agencję Łącznikową. Ponadto dr Ryszard Brzezik przedstawił uczestnikom zakres działań Agencji Nieruchomości Rolnych, natomiast dr Stanisław Mańko zaprezentował i przeprowadził zajęcia praktyczne na temat analizy raportu indywidualnego i porównawczego Polskiego FADN. Pracownicy Działu Zbierania Danych i Rachunku Wyników Wybranych Produktów Rolniczych ocenili jakość danych gromadzonych w systemie Agrokoszty w 2009 roku. Zaprezentowali informacje na temat kosztów, produkcji i dochodów wybranych produktów rolniczych w latach 2009-2010, jak również przedstawili wyniki ekonomiczne produkcji żywca wieprzowego.
W części konferencyjnej dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Zygmunt Kiersz omówił m.in. znaczenie Polskiego FADN dla ODR na Warmii i Mazurach; dyrektor Departamentu Finansów w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Aleksandra Szelągowska przedstawiła nowe formy finansowania rolnictwa w 2011 r., a Barbara Domaszewicz z Głównego Urzędu Statystycznego zaprezentowała wykorzystanie rejestru i danych statystycznych w systemie zbierania danych rachunkowych. Ponadto przedstawiono szereg zagadnień na temat rynku żywca drobiowego w Polsce.
 

Program