7. doroczne warsztaty szkoleniowo-organizacyjne Polskiego FADN oraz systemu Agrokoszty, Pułtusk

W dniach 8-11.09.2009 r. odbyły się 7. doroczne warsztaty szkoleniowo- organizacyjne w zakresie rachunkowości rolnej dla potrzeb Polskiego FADN oraz systemu Agrokoszty. Spotkanie odbyło się w „Domu Polonii” w Pułtusku. 
W warsztatach uczestniczyli: Koordynatorzy Polskiego FADN ze wszystkich 16 Biur Rachunkowych, ich zastępcy oraz inne osoby odpowiedzialne za FADN z ośrodków doradztwa rolniczego, a także pracownicy Zakładu Rachunkowości Rolnej IERiGŻ–PIB.

Program