6. doroczne warsztaty szkoleniowo-organizacyjne w zakresie rachunkowości rolnej dla potrzeb Polskiego FADN oraz systemu Agrokoszty, Kołobrzeg

W dniach 7-10.10.2008 r. odbyły się 6. doroczne warsztaty szkoleniowo- organizacyjne w zakresie rachunkowości rolnej dla potrzeb Polskiego FADN oraz systemu Agrokoszty. Spotkanie odbyło się w Hotelu „Solny” w Kołobrzegu. W warsztatach udział wzięli: zastępca Dyrektora Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego (ZODR) w Barzkowicach – Tadeusz Poświata, Dyrektor Departamentu Finansów w MRiRW – Aleksandra Szelągowska, Dyrektor IERiGŻ-PIB – Andrzej Kowalski, Koordynatorzy Biur Rachunkowych Polskiego FADN oraz pracownicy Zakładu Rachunkowości Rolnej IERiGŻ–PIB.

Program