5. doroczne warsztaty szkoleniowo-organizacyjne, Arłamów

W dniach 25-28.09.2007 r. odbyły się 5. doroczne warsztaty szkoleniowo-organizacyjne w Arłamowie (woj. podkarpackie) organizowane przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-PIB. Warsztaty dotyczyły rachunkowości rolnej prowadzonej w ramach systemu Polski FADN i systemu AGROKOSZTY. W warsztatach udział wzięli przedstawiciele wszystkich 16 wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego uczestniczących w Polskim FADN i pracownicy Zakładu Rachunkowości Rolnej IERiGŻ-PIB. Uczestnikami warsztatów byli również: Andrzej Kowalski – Dyrektor IERiGŻ-PIB, Aleksandra Szelągowska – Dyrektor Departamentu Finansów MRiRW, Stanisław Kawa – z-ca Dyrektora PODR w Boguchwale oraz Etsuo Yoshino – prof. z Uniwersytetu Hokkaido, Sapporo w Japonii.