4. doroczne warsztaty szkoleniowo-organizacyjne, Polanica Zdrój

W dniach 14-17.11.2006 r. w Polanicy Zdrój odbyły się warsztaty szkoleniowo-organizacyjne w zakresie systemu Polskiego FADN oraz kosztów jednostkowych produktów rolniczych i produkcji ekologicznej. W warsztatach udział wzięli koordynatorzy  i zastępcy koordynatorów Biur Rachunkowych Polskiego FADN,  osoby odpowiedzialne za Polski FADN w Oddziałach ODR, pracownicy Zakładu Rachunkowości Rolnej, Audytorzy, Kierownictwo Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB oraz przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Program