11. krajowe warsztaty organizacyjno – szkoleniowe Polskiego FADN

W dniach 30.09-04.10.2013 r. w hotelu „Pegaz” w Krynicy-Zdrój (woj. małopolskie) odbyły się doroczne warsztaty organizacyjno-szkoleniowe Polskiego FADN oraz zadania badawczego „Nadwyżki ekonomiczne z wybranych produktów rolniczych, ich bieżąca analiza i ocena skali oraz zakresu zmian spodziewanych w perspektywie średnioterminowej” Programu Wieloletniego 2011-2014.
 

Uczestnikami warsztatów byli Koordynatorzy 16 Biur Rachunkowych Polskiego FADN z całej Polski, ich zastępcy, doradcy odpowiedzialni za zbieranie danych z gospodarstw rolnych oraz pracownicy Zakładu Rachunkowości Rolnej IERiGŻ-PIB. Ponadto w warsztatach udział wzięli m.in. zastępca Dyrektora Małopolskiego ODR, dyrekcja Instytutu Ekonomki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB wraz z przedstawicielami Zakładu Badań Rynkowych, reprezentanci Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania – PAN i Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego oraz przedstawiciel Instytutu Ekonomiczno-Społecznego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
 

Zasadniczym celem warsztatów było wypracowanie optymalnego sposobu realizacji prac w ramach Polskiego FADN z uwzględnieniem potrzeb krajowej i unijnej polityki rolnej oraz strategicznych celów rozwoju polskiego rolnictwa. W trakcie warsztatów odbyły się także zajęcia praktyczne w grupach, doskonalące umiejętności rozpoznawania i analizowania zdarzeń gospodarczych zachodzących w gospodarstwach rolnych pod kątem ich rejestracji w systemie rachunkowości FADN.

Program