1. doroczne warsztaty szkoleniowo-organizacyjne Polskiego FADN, Przysiek

W dniach 17-21.11.2003 r. w Przysieku odbyły się 1. doroczne warsztaty szkoleniowo-organizacyjne w zakresie funkcjonowania rachunkowości rolnej Polskiego FADN. Warsztaty zostały zorganizowane przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej i przeznaczone były dla koordynatorów i doradców z 26 Ośrodków Doradztwa Rolniczego.

 

Podczas szkolenia poruszono następujące zagadnienia:

 • Dobór gospodarstw do systemu i ich ewidencjonowanie,
 • Sposób werbowania i motywowania wylosowanych rolników do prowadzenia książek rachunkowych,
 • Prowadzenie zapisów w Książkach i ich kodowanie,
 • Wczytywanie danych do komputera, testowanie ich jakości oraz wprowadzanie poprawek,
 • Tworzenie plików z poprawioną bazą danych i przekazanie jej do IERiGŻ,
 • Wydruk raportu indywidualnego dla rolnika i jego interpretacja,
 • Obowizujące w systemie procedury odnośnie:
  • zbierania danych,
  • lustracji poprawności zapisów w książkach rachunkowych,
  • kontroli pracy w terenie i w Biurach Rachunkowych,
  • zachowania tajemnicy danych osobowych oraz danych źródłowych zebranych z gospodarstwa, a także wykorzystania i przekazywania tychże danych,
 • Organizacja badań w systemie,
 • Plan wyboru gospodarstw na podstawie Powszechnego Spisu Rolnego w 2000 roku.