Wyniki Standardowe za rok obrachunkowy 2014

Informujemy, że dostępne są publikacje wytworzone na podstawie danych rachunkowych z 2014 roku. Wyniki Standardowe zawarte są w dwóch częściach i znajdują się w zakładce Publikacje -> Wyniki Standardowe -> Rok 2014.