Wizyta studyjna przedstawicieli Ministerstwa Żywności, Rolnictwa i Hodowli Zwierząt z Turcji

W dniach 24-28.09.2012 r. przebywało w Polsce w ramach wizyty studyjnej szesnastu przedstawicieli Ministerstwa Żywności, Rolnictwa i Hodowli Zwierząt z Turcji, uczestniczących w tworzeniu FADN. Uczestnikami wizyty byli doradcy rolniczy z Ministerstwa Żywności, Rolnictwa i Hodowli Zwierząt pracujący w prowincjach Turcji zaangażowani m.in. do zbierania danych rachunkowych na potrzeby FADN w Turcji oraz pracownik zajmujący się statystyką rolniczą.
Podstawowym celem wizyty było zapoznanie się z praktycznym funkcjonowaniem Polskiego FADN na różnych szczeblach.
Opiekunem organizacyjnym i merytorycznym tej wizyty był zespół Polskiego FADN z IERiGŻ-PIB.
W ramach wizyty zapoznano reprezentantów Turcji z organizacją i sposobem pracy Agencji Łącznikowej FADN w Polsce. Pracownicy Zakładu Rachunkowości Rolnej przygotowali i przedstawili liczne prezentacje przybliżające gościom z Turcji zakres, strukturę i funkcjonowanie Polskiego FADN. Zaprezentowane zagadnienia dotyczyły m. in. organizacji i zbierania danych z gospodarstw w ramach Polskiego FADN, szkoleń, kontroli jakości danych na poziomie Agencji Łącznikowej, przetwarzania danych, sprawozdania z gospodarstwa rolnego oraz wykorzystania danych Polskiego FADN. Podczas spotkania zaprezentowano działanie aplikacji Polski FADN.
Uczestnicy wizyty studyjnej zapoznali się także z działaniem Biura Rachunkowego Polskiego FADN w Poświętnem, które jest oddziałem Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolnego. Goście odbyli także wizyty w pięciu gospodarstwach rolnych prowadzących rachunkowość dla potrzeb Polskiego FADN.