Wizyta studyjna ekspertów FADN z Litwy

W dniu 06.10.2015 r. w Zakładzie Rachunkowości Rolnej IERiGŻ-PIB odbyło się spotkanie z pięcioma ekspertami FADN z Litwy. Pracownicy ZRR przedstawili uczestnikom delegacji specyfikę funkcjonowania Polskiego FADN na poziomie Agencji Łącznikowej, a w szczególności: organizację zbierania danych z gospodarstw rolnych, metody kontroli jakości danych, sposoby obliczania współczynników SO, jak również przekazali informacje dotyczące wykorzystania danych Polskiego FADN. Uczestnicy spotkania wymienili się również doświadczeniami w zakresie zbierania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych oraz dostarczania ich do Komisji Europejskiej.