Warsztaty szkoleniowo-organizacyjne dla Koordynatorów i administratorów baz danych, Białobrzegi – Rynia

W dniach 4-5.12.2008 r. w Białobrzegach – Ryni (Ośrodek „Promenada”) odbyły się warsztaty szkoleniowo-organizacyjne dla Koordynatorów i administratorów baz danych Polskiego FADN.
Warsztaty zorganizowane były przez Agencję Łącznikową Polskiego FADN. Na spotkaniu omówiono sprawy informatyczne i organizacyjne pracy w roku 2008 oraz ustalono wstępne terminy realizacji zadań i etapów prac na rok 2009.

Program