Warsztaty organizacyjno-szkoleniowe Polskiego FADN i systemu AGROKOSZTY, Płońsk

W dniach 28-29.02.2008 r. odbyły się warsztaty organizacyjno-szkoleniowe Polskiego FADN i systemu AGROKOSZTY. Spotkanie odbyło się w Ośrodku Szkoleniowym „Poświętne” w Płońsku. W warsztatach udział wzięli: Podsekretarz Stanu w MRiRW Artur Ławniczak, Dyrektor Departamentu Finansów w MRiRW Aleksandra Szelągowska, Dyrektor IERiGŻ-PIB Andrzej Kowalski, Dyrektorzy i Główni Księgowi z 16 ośrodków doradztwa rolniczego, Koordynatorzy Biur Rachunkowych Polskiego FADN oraz pracownicy Zakładu Rachunkowości Rolnej IERiGŻ–PIB. 

Program