Warsztaty metodyczne w Brukseli

W dniach 24–27.03.2009 r. ośmiu pracowników Zakładu Rachunkowości Rolnej IERiGŻ-PIB wzięło udział w warsztatach metodycznych w Brukseli, w siedzibie DG-AGRI. Głównym celem wyjazdu były konsultacje metodyczne dotyczące FADN, Wspólnotowej Typologii Gospodarstw Rolnych oraz Badania Struktur Gospodarstw Rolnych (FSS). Dyskutowano m.in.: na temat zmiennych zawartych w Sprawozdaniu z Gospodarstwa Rolnego oraz Wyników Standardowych. W czasie, gdy dwóch przedstawicieli IERiGŻ-PIB uczestniczyło w posiedzeniu 172 Komitetu FADN, pozostali członkowie delegacji odbyli wizyty w TAIEX (Biuro Pomocy Technicznej i Wymiany Informacji) i w Bibliotece DG-AGRI. W kolejnych dwóch dniach pracownicy Zakładu Rachunkowości Rolnej IERiGŻ-PIB uczestniczyli w spotkaniach z ramienia DG-AGRI oraz wzięli udział w spotkaniach w Wydziale Rolnym Stałego Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej, w Komitecie COPA oraz w Parlamencie Europejskim. Podczas tych spotkań omówiono zapotrzebowanie na wyniki badań naukowych z zakresu rolnictwa, głównie skutków oddziaływania instrumentów wsparcia Wspólnej Polityki Rolnej oraz prognozy dochodów rolniczych.