Warsztat metodyczny „Porównanie wybranych metod wyceny ziemi rolniczej”, Warszawa

W dniu 28.05.2009 r. w siedzibie IERiGŻ-PIB odbył się warsztat poświęcony metodyce wyceny ziemi rolniczej. Po prezentacji pt. „Porównanie wybranych metod wyceny ziemi rolniczej”, którą przedstawiła  Elżbieta Olewnik (Zakład Rachunkowości Rolnej IERiGŻ-PIB) rozpoczęto dyskusję, której wiodącym tematem był wybór najlepszej metody dla potrzeb Polskiego FADN.