Stażyści z Macedonii

W dniach 8-19.03.2010 r. przebywali w Polsce na stażu przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej Republiki Macedonii odpowiedzialni za rozwój FADN w Macedonii. Staż został zorganizowany w ramach projektu MK-ASAP-C1-QCBS-CS7.
Pracownicy Zakładu Rachunkowości Rolnej przygotowali i przedstawili szereg prezentacji przybliżających gościom z Macedonii tematykę i zakres działania Polskiego FADN i systemu Agrokoszty. Zaprezentowano także praktyczne aspekty pracy z FADN, działanie aplikacji PL FADN oraz zagadnienia wynikające ze współpracy z Komisją Europejską.
Program stażu obejmował dodatkowo wizytę w Lubelskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego (LODR) w Końskowoli. Tam stażyści z Macedonii zapoznali się ze specyfiką pracy Biura Rachunkowego, organizacją zbierania danych rachunkowych oraz zasadami współpracy doradcy z rolnikiem.
W czasie pobytu na terenie LODR w Końskowoli goście z Macedonii spotkali się także z rolnikami prowadzącymi rachunkowość FADN. Wizyty w gospodarstwach rolnych były okazją do spotkań z rolnikami – najważniejszymi podmiotami Polskiego FADN.