Seminarium z zakresu funkcjonowania Polskiego FADN, Rajgród

W dniach 11-12.10.2007 r. odbyło się seminarium z zakresu funkcjonowania Polskiego FADN na terenie woj. podlaskiego w Rajgrodzie. Seminarium zostało zorganizowane przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. W spotkaniu udział wzięli pracownicy Zakładu Rachunkowości Rolnej IERiGŻ-PIB: Lech Goraj, Aldona Skarżyńska, Katarzyna Grabowska, Witold Sierański, pracownicy podlaskiego ODR oraz przedstawiciel Banku Gospodarki Żywnościowej.