Seminarium z udziałem nauczycieli, Warszawa

W dniu 16.12.2005 r. w siedzibie IERiGŻ-PIB odbyło się seminarium z udziałem nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, uczących na kierunkach Agrobiznes i Rachunkowość Rolnicza w regionie działania Mazowieckiego Samorządu Centrum Doskonalenia Nauczycieli – wydział w Płocku.