Seminarium z przedstawicielami Ministerstwa Rolnictwa z Turcji

W dniach 5-8.05.2008 r. przebywali w Polsce przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa z Turcji (Turkish Ministry of Agriculture and Rural Affairs) odpowiedzialni za wdrożenie i koordynację systemu FADN. W ramach programu wizyty studyjnej, w dniach 5 i 6 maja 2008 r., w siedzibie IERiGŻ-PIB odbyło się seminarium mające na celu zapoznanie gości z problematyką Polskiego FADN. W dniach 7 i 8 maja b.r. uczestnicy wizyty studyjnej odwiedzili regionalne oddziały Ośrodków Doradztwa Rolniczego w Końskowoli i w Płońsku. Wyjazdy te połączone były z wizytami w wybranych gospodarstwach rolnych uczestniczących w Polskim FADN.

Program