Seminarium z przedstawicielami Ministerstwa Rolnictwa z Rumunii, Warszawa

W dniach 6-10.11.2006 r. przebywali w Polsce przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa z Rumunii odpowiedzialni za wdrożenie i koordynację systemu FADN.  W związku z tym 6 i 7 listopada 2006 r. w siedzibie IERiGŻ-PIB odbyło się seminarium mające na celu zapoznanie gości z problematyką Polskiego FADN (program szczegółowy poniżej). W dniach 8-9 listopada uczestnicy pobytu studyjnego odwiedzili regionalne oddziały ośrodków doradztwa rolniczego w Płońsku i w Łowiczu. Wyjazdy te połączone były z odwiedzinami wybranych gospodarstw rolnych uczestniczących w Polskim FADN. W ostatnim dniu roboczym pobytu zaplanowane było spotkanie gości z Rumunii z przedstawicielami Głównego Urzędu Statystycznego.

Program