Seminarium „Struktura i wyniki ekonomiczne gospodarstw rolnych uzyskane w 2004 r. według regionów FADN w Polsce”, Warszawa

W dniu 20.01.2006 r. w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej  – Państwowym Instytucie Badawczym odbyło się seminarium pt. „Struktura i wyniki ekonomiczne gospodarstw rolnych uzyskane w 2004 r. według regionów FADN w Polsce”. Referat wygłosił dr inż. Lech Goraj – Kierownik Zakładu Rachunkowości Rolnej IERiGŻ-PIB. Uczestnikami seminarium byli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, IERiGŻ- PIB, Głównego Urzędu Statystycznego, Akademii Rolniczej w Poznaniu oraz przedstawiciele prasy.