Seminarium „Projekt FLINT – podsumowanie realizacji i rekomendacje”

W dniu 12.12.2016 r. w siedzibie IERiGŻ-PIB odbyło się seminarium dotyczące podsumowania międzynarodowego projektu FLINT (Farm Level Indicators for New Topics in Policy Evaluation) realizowanego w latach 2014-2016 na zlecenie Dyrekcji Generalnej do Spraw Nauki Komisji Europejskiej w ramach 7 Programu Ramowego.

 

Podczas spotkania swoją prezentacje przedstawili Piotr Czarnota i Monika Puchalska z Zakładu Rachunkowości Rolnej omawiając główne założenia oraz  realizację projektu FLINT, ze szczególnym uwzględnieniem szczebla krajowego. Projekt FLINT ma na celu zbadanie możliwości poszerzenia bazy danych na poziomie gospodarstwa rolnego służącej lepszemu monitorowaniu i ocenie WPR, a także mającej przyczynić się do trafniejszego wyznaczania kierunków WPR i innych związanych z tym instrumentów polityki.

 

Operacyjnie FLINT zorientowany jest na zrealizowanie dwóch kluczowych zadań. Pierwszym jest wykazanie możliwości zbierania nowo zdefiniowanych danych gospodarstw rolnych przez różne struktury administracyjne organizacji badania FADN w aspektach: ekonomicznym, środowiskowym, społecznym i innowacyjnym. Drugie zadanie odnosi się do wykazania sposobu wykorzystania nowych danych do oceny i optymalizacji polityki, a także wskazania Komisji Europejskiej możliwości ustanowienia systemu na obszarze UE pozwalającego na zbieranie poszerzonego zestawu danych z gospodarstw rolnych.

 

Kierownik projektu – dr L. Goraj wskazał na projekt FLINT jako źródło do poszukiwania wskaźników w ocenie nowych zagadnień WPR. Prace prowadzone podczas trwania projektu bazowały na wypracowanych na poziomie międzynarodowym założeniach, co do pożądanych kierunków rozwoju rolnictwa. Podkreślił że zespoły z IERiGŻ-PIB pracowały nad praktycznymi aspektami monitorowania procesów rozwojowych na poziomie gospodarstw rolnych. Prelegent zaprezentował również studium przypadków stworzone na bazie danych zebranych w ramach projektu FLINT.

 

Następnie odbyła się dyskusja, podczas której podsumowano projekt FLINT od strony praktycznej i jego wpływ na przyszły kształt rachunkowości FADN. Na zakończenie uczestnicy seminarium mieli okazję omówić aspekty projektu z wykonawcami.

 

Dyrekcja Instytutu pogratulowała zespołowi realizującemu projekt FLINT wzorowego przeprowadzenia prac, podkreślając wkład dr Goraja w rozwój  rachunkowości rolniczej w Polsce.