Seminarium „Organizacja danych rachunkowych Polskiego FADN”, Warszawa

W dniu 17.03.2006 r. w IERiGŻ-PIB odbyło się seminarium poświęcone organizacji danych rachunkowych Polskiego FADN, a w szczególności zostały omówione zagadnienia związane z organizacją danych w biurach rachunkowych, oraz w Zakładzie Rachunkowości Rolnej. Zaprezentowano również możliwości wykorzystania danych rachunkowych, ich udostępnienia oraz omówiono zasoby portalu internetowego Polskiego FADN. Prelegentami byli: Dariusz Osuch, Elżbieta Juchnowska, Paweł Madej i Joanna Drzewiecka.