Przekazanie do Komisji Europejskiej sprawozdań z gospodarstw rolnych za rok 2021

W dniu 28.10.2022 r. Zakład Rachunkowości Gospodarstw Rolnych przekazał do Komisji Europejskiej zestaw 11 204 sprawozdań z gospodarstw rolnych za rok obrachunkowy 2021.