Przekazanie do Komisji Europejskiej sprawozdań z gospodarstw rolnych za rok 2014

W dniu 23.12.2015 r. Zakład Rachunkowości Rolnej przekazał do Komisji Europejskiej zestaw 12 318 sprawozdań z gospodarstw rolnych za rok obrachunkowy 2014.