Narada organizacyjna w sprawie Polskiego FADN, Płońsk

W dniach 26-27.02.2009 r. w Oddziale Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Ośrodku Szkoleniowym „Poświętne” w Płońsku odbyła się doroczna narada w sprawie Polskiego FADN.
W naradzie uczestniczyli dyrektorzy, główni księgowi z wszystkich 16 wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego, koordynatorzy Biur Rachunkowych Polskiego FADN, Dyrektor Departamentu Finansów w MRiRW – Aleksandra Szelągowska oraz Henryk Antosiak z Centrali BGŻ.
Głównymi tematami były: zakres prac i sposób finansowania zadania dla potrzeb Polskiego FADN w 2009 roku, treść umów zawieranych przez Instytut z ośrodkami doradztwa rolniczego (Biurami Rachunkowymi) na realizację zadania dla potrzeb Polskiego FADN w 2009 roku, zasady kwalifikacji i rozliczania środków przekazanych do Biur Rachunkowych na realizację zadania, ocena realizacji zadania w 2008 roku, szacunek dochodów gospodarstw rolnych w 2008 r., wykonany na podstawie danych rachunkowych Polskiego FADN z 2007 roku.

Program