Konferencja „Rola nauki w kształceniu i doskonaleniu zawodowym kadr doradczych”, Warszawa

W dniu 31.07.2008 r. w siedzibie IERiGŻ-PIB odbyła się konferencja pt. „Rola nauki w kształceniu i doskonaleniu zawodowym kadr doradczych” z udziałem 40 przedstawicieli wyższych szkół rolniczych i jednostek naukowo-badawczych z Ukrainy. W jej trakcie Marek Wigier – sekretarz naukowy Instytutu przedstawił strukturę Instytutu i zakres realizowanych prac badawczych. Z kolei Zbigniew Floriańczyk – pełnomocnik dyrektora ds. współpracy międzynarodowej omówił formy współpracy Instytutu z partnerami zagranicznymi, a także tematykę realizowanych prac badawczych. Lech Goraj przedstawił cel, strukturę i zakres funkcjonowania systemu „Polski FADN” i „Agrokoszty” oraz pokrótce scharakteryzował strukturę i wyniki ekonomiczne gospodarstw rolnych w Polsce. Po zakończeniu konferencji Władimir Morozow – wicerektor Państwowego Uniwersytetu Rolniczego w Chersonie, zaproponował zawarcie umowy o współpracy z Instytutem na okres 5 lat. Dwutygodniowy pobyt w Polsce przedstawicieli z Ukrainy (od 31 lipca do 14 sierpnia 2008 r.)  został zrealizowany we współpracy Ukrainy z Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w ramach projektu „Wzmocnienie roli i profesjonalizacja działań służb doradczych oraz innych instytucji pracujących na rzecz wsi i rolnictwa Ukrainy” nr 1024/2008/AD.