Konferencja „Polski FADN po 1 maja 2004 r.”, Warszawa

Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie w dn. 13.05.2004 r. odbyła się konferencja zatytułowana „Polski FADN po 1 maja 2004 r.”
Goście zagraniczni, którzy przybyli na konferencję ciepło powitali Polskę w „rodzinie europejskiej” i wyrazili uznanie dla polskich przygotowań do wdrożenia systemu FADN. Przedstawiono również doświadczenia innych krajów europejskich w zakresie realizacji zadań systemu oraz plany na przyszłość dotyczące FADN w powiększonej Wspólnocie Europejskiej.
Pracownicy Agencji Łącznikowej IERiGŻ przedstawili polskie doświadczenia w zakresie przygotowań do wdrożenia systemu: akty prawne związane z FADN, współpracę z Ministerstwem Rolnictwa, GUS, Krajowym Związkiem Izb Rolniczych, współpracę Agencji z DG Agri, klasyfikację gospodarstw, wybór gospodarstw do próby, etapy przetwarzania informacji rachunkowych, szkolenie kadr współpracujących w ramach systemu oraz plany na przyszłość.