Konferencja międzynarodowa zorganizowana w 40. rocznicę powstania FADN w Europie połączona ze 160 Posiedzeniem Wspólnotowego Komitetu ds. FADN, Białowieża

W dniach 6-8.06.2005 r. w posiedzeniu Komitetu ds. FADN, które zorganizowane zostało w Białowieży, woj. podlaskie, uczestniczyli przedstawiciele 25 Krajów Członkowskich Unii Europejskiej, 2 krajów kandydujących do UE (Rumunia i Bułgaria) oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej i Eurostatu.
W trakcie posiedzenia odbyły się dwa głosowania projektów rozporządzeń dotyczących FADN, prezentacja wyników standardowych roku obrachunkowego 2003 oraz omówienie ustaleń ze spotkania w Luksemburgu (2.06.2005), dotyczącego statystyk rolnych Unii Europejskiej.
Po zakończeniu obrad Komitetu ds. FADN, uczestnicy spotkania odwiedzili najstarszą stadninę koni czystej krwi arabskiej w Janowie Podlaskim, najważniejsze sanktuarium Kościoła Prawosławnego w Polsce – świętą Górę Grabarkę oraz wysłuchali koncertu muzyki cerkiewnej w Hajnówce.
Drugi dzień wizyty uczestników posiedzenia Komitetu ds. FADN rozpoczął się zwiedzaniem Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, połączonym z prezentacją Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.
Następnie goście odwiedzili dwa gospodarstwa rolne, specjalizujące się w produkcji mleka. Jedno z nich prowadzi rachunkowość finansową, a drugie rachunkowość w systemie FADN.
W dalszej części dnia odbyło się uroczyste seminarium z okazji 40-lecia FADN w Europie. Gości powitał Keijo Hyvonen – Kierownik Zespołu Analizy Sytuacji Gospodarstw Rolnych „AGRI G3” Komisji Europejskiej, Lech Goraj-Kierownik Zakładu Rachunkowości Rolnej IERiGŻ-PIB oraz Andrzej Kowalski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Seminarium prowadził Marek Skarżyński – Dyrektor Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.
Referaty wygłosili:

  • Andrzej Kowalski „Rolnictwo polskie w rok po akcesji”,
  • Yves Plees „Od taśm perforowanych do Internetu”,
  • Keijo Hyvonen „40 lat FADN- osiągnięcia i wyzwania”,
  • Roger Price „Punkt widzenia członka Komitetu”,
  • Lech Goraj „Dostosowanie rachunkowości do standardów FADN”.
  • Aleksandra Szelągowska „Rolnictwo w Narodowym Programie Rozwoju Rolnictwa w latach 2007-2012”,
  • Barbara Domaszewicz „Zakres statystyki rolnej”,
  • Wacław Guzewicz „Transformacja państwowych gospodarstw rolnych”.

Podczas uroczystej kolacji wystąpił m.in. znany lokalny zespół pieśni białoruskiej „Małanka”. Ostatniego dnia pobytu w Polsce uczestnicy złożyli wizytę w kolejnym gospodarstwie rolnym, którego właściciele prowadzą rachunkowość w ramach systemu FADN, oraz zwiedzili Muzeum Przyrodnicze Białowieskiego Parku Narodowego.