13. doroczne warsztaty szkoleniowo-organizacyjne Polskiego FADN

W dniu 08.04.2016 r. w siedzibie IERiGŻ-PIB w Warszawie odbyły się doroczne warsztaty szkoleniowo-organizacyjne Polskiego FADN, zorganizowane przez Agencję Łącznikową. Uczestnikami warsztatów byli Dyrektorzy i Główni Księgowi wszystkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego, Koordynatorzy Biur Rachunkowych Polskiego FADN, zaproszeni goście z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Dyrektor i pracownicy Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB.

 

Podczas warsztatów omówiono wyzwania dla sektora rolno-żywnościowego w świetle nowej perspektywy finansowej, wyniki gospodarstw rolnych Polskiego FADN w latach 2014-2015 oraz poruszono zagadnienia dotyczące realizacji finansowania rolnictwa w 2016 roku. Przedstawiono również systemy informatyczne Polskiego FADN oraz harmonogram organizacji pracy w zadaniu Polski FADN w 2016 roku.