Wizyta studyjna przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa, Rybołówstwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Centrum Doradztwa Rolniczego z Chorwacji

W dniach 19-23.11.2012 r. przebywało w Polsce w ramach wizyty studyjnej osiem osób uczestniczących w tworzeniu FADN w Chorwacji. Wśród nich było troje przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa, Rybołówstwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz pięcioro przedstawicieli Centrum Doradztwa Rolniczego. Celem wizyty było zapoznanie się z praktycznym funkcjonowaniem Polskiego FADN na różnych szczeblach organizacyjnych. Podczas wizyty goście z Chorwacji zostali zapoznani z organizacją i funkcjonowaniem Agencji Łącznikowej Polskiego FADN. Pracownicy Zakładu Rachunkowości Rolnej przygotowali i wygłosili szereg tematycznych prezentacji dotyczących zakresu, struktury i funkcjonowania Polskiego FADN. Uczestnicy wizyty studyjnej gościli w Biurze Rachunkowym Polskiego FADN w Końskowoli a także w trzech gospodarstwach rolnych prowadzących rachunkowość dla potrzeb Polskiego FADN.