Wizyta studyjna delegacji z Mołdawii

Dnia 25.11.2015 r. w Zakładzie Rachunkowości Rolnej IERiGŻ-PIB gościła sześcioosobowa delegacja przedstawicieli Krajowego Urzędu Statystycznego Mołdawii w towarzystwie 3 pracowników Departamentu Rolnictwa Głównego Urzędu Statystycznego Polski. Kluczowym tematem spotkania była typologia gospodarstw rolnych według standardów unijnych, ze szczególnym uwzględnieniem zasad obliczania i przekazywania współczynników klasyfikacyjnych Standardowej Produkcji (SO). Zagadnienie to jest jednym z przedmiotów ścisłej współpracy prowadzonej od lat między IERiGŻ-PIB i GUS. Ponadto zapoznano gości z zasadami funkcjonowania Polskiego FADN na poziomie Agencji Łącznikowej.

 

Pracownicy ZRR przedstawili uczestnikom spotkania zakres dotychczasowej współpracy między Polską a Mołdawią w ramach FADN. Zobrazowali strukturę współpracy różnych instytucji i ich rolę w drodze do realizacji poszczególnych zadań dotyczących typologii gospodarstw rolnych wg standardów unijnych. Ponadto przekazali informacje na temat podziału Polski na regiony FADN, metodyki i procedur opracowywania współczynników SO oraz zasad przeprowadzania klasyfikacji gospodarstw według wytycznych UE. Uczestnicy spotkania wymienili się również doświadczeniami w zakresie rodzaju i metodyki zbierania danych w obu krajach dla potrzeb obliczania współczynników SO.