Spotkanie konsultacyjne w sprawie podjęcia współpracy naukowo-badawczej, Warszawa

W dniu 5.03.2009 r. w siedzibie IERiGŻ-PIB odbyło się spotkanie z prof. Lelą Tsikeradze – sekretarzem naukowym ds. Ekonomii i Agronomii Gruzińskiej Akademii Nauk Rolniczych. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Zakładu Rachunkowości Rolnej, sekretarz naukowy IERiGŻ-PIB – Marek Wigier oraz  Marek Grenda z Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego (PODR). Oddział PODR w Starym Polu realizuje projekty w ramach współpracy międzynarodowej m.in. z Gruzji. Na spotkaniu omówiono tematy dot. badań i programów prowadzonych w IERiGŻ-PIB ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania Polskiego FADN oraz możliwości współpracy w ramach projektów ze Związkiem Młodych Naukowców – Agronomów Gruzji.