Publications and articles on a Community Typology for Agricultural Holdings

are available only in Polish language.

 • Współczynniki Standardowej Produkcji „2013” dla celów Wspólnotowej Typologii Gospodarstw Rolnych

  Standard Output „2013″ coefficients for the purposes of the Community Typology for Agricultural Holdings

 • Współczynniki Standardowej Produkcji „2010” dla celów Wspólnotowej Typologii Gospodarstw Rolnych

  Standard Output „2010″ coefficients for the purposes of the Community Typology for Agricultural Holdings

 • Standardowa produkcja w kontekście Wspólnotowej Typologii Gospodarstw Rolnych

  Standard Output in the context of Community typology for agricultural holdings 

  Article in „Problems of Agricultural Economics”, No. 3, Warsaw 2013.
  The file is available on the web-site of IAFE-NRI.

 • Wspólnotowa Typologia Gospodarstw Rolnych po zmianie w 2010 roku

  Community Typology for Agricultural Holdings after changes
  in 2010

  Article in „Problems of Agricultural Economics”, No. 1, Warsaw 2013.
  The file is available on the web-site of IAFE-NRI. 

 • Współczynniki Standardowej Produkcji „2007″ dla celów Wspólnotowej Typologii Gospodarstw Rolnych

  Standard Output „2007″ coefficients for the purposes of a Community Typology for Agricultural Holdings
  Publication of Polish FADN, Warsaw 2012.
   

 • Analiza skutków zmian we Wspólnotowej Typologii Gospodarstw Rolnych Publikacja Polskiego FADN

  Impact of changes in a Community Typology for Agricultural Holdings
  Publication of Polish FADN, Warsaw 2010.

 • Współczynniki standardowej nadwyżki bezpośredniej „2004″ dla typologii gospodarstw rolnych w Polsce

  Standard Gross Margin “2004” coefficients for typology
  of agricultural holdings in Poland
  Report of Multi-Annual Programme, No. 88; Warsaw 2008.
  The file is available on the web-site of IAFE-NRI.

 • Standardowa nadwyżka bezpośrednia “2002” i zasady klasyfikacji gospodarstw rolnych według UE

  Standard Gross Margin “2002” and EU standards of agricultural holdings classification

  Article in „Problems of Agricultural Economics”, No. 1, Warsaw 2006.
  The file is available on the web-site of IAFE-NRI. 

 • Metodologia SGM „2002″ dla typologii gospodarstw rolnych w Polsce

  Methodology of SGM “2002” for typology of agricultural holdings in Poland
  Report of Multi-Annual Programme, No. 4; Warsaw 2005.
  The file is available on the web-site of IAFE-NRI.
   

   

 • Regionalne współczynniki standardowej nadwyżki bezpośredniej „2002″ dla rolniczych działalności produkcyjnych w Polsce

  Regional Standard Gross Margin “2002” coefficients for agricultural production activities in Poland
  Article in „Problems of Agricultural Economics”, No. 4, Warsaw 2005.