12. warsztaty szkoleniowo-organizacyjne Polskiego FADN

W dniu 17.03.2015 r. w siedzibie IERiGŻ-PIB w Warszawie odbyły się doroczne warsztaty szkoleniowo-organizacyjne Polskiego FADN, zorganizowane przez Agencję Łącznikową Polskiego FADN. Uczestnikami warsztatów byli Dyrektorzy i Główni Księgowi 16. Ośrodków Doradztwa Rolniczego, Koordynatorzy Biur Rachunkowych Polskiego FADN, zaproszeni goście z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz pracownicy Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB.

Podczas warsztatów przedstawione zostały wyniki polskiego rolnictwa według danych Polskiego FADN, systemy informatyczne i organizacja pracy Polskiego FADN oraz problematyka finansowania rozwoju polskiego rolnictwa w 2015 roku. Drugi blok warsztatów dotyczył zakresu i zasad zbierania dodatkowych danych z gospodarstw rolnych prowadzących rachunkowość dla FADN w ramach projektu badawczego FLINT.

 

Więcej informacji znajduje się z dziale Wydarzenia -> Seminaria i konferencje.