Instrukcja prowadzenia zapisów w książkach rachunkowych, wersja 2017. Różnice w formularzach książek rachunkowych oraz w kodach

Kurs zawiera najważniejsze zmiany wprowadzone w Instrukcji prowadzenia zapisów w książkach rachunkowych, w formularzach książek rachunkowych oraz w kodach w wersji obowiązującej w roku 2017, w odniesieniu do roku 2016. Dodatkowo w kursie znajdują się liczne przykłady i ćwiczenia, które pozwalają sprawdzić i utrwalić zdobytą wiedzę.
 Kurs obowiązkowy dla koordynatorów i doradców Polskiego FADN.